SNR+ Özellikleri

Yazılımın Amacı

Elektrik üretim faaliyetlerinin tüm operasyonel va analitik ihtiyaçlarını karşılayarak; günlük operasyonel işlemlerin daha hızlı, güvenli, etkin, ekonomik ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesini sağlamak. Kullanılacak analitik araçlar sayesinde, karar mekanizmalarına doğru ve hizli bilgi aktarma,Riski doğru yöneterek, bir uzlaştırma döneminde gelinen tarihten sonrası için plan revizyonları yapabilme ve uygulayabilme,

Yürütülen her türlü işin ve değerlendirmenin, standart bir yapıda, kişiden bağımsız hale getirilerek, kurumsal bir bellek oluşturulması,Dinamik bir tasarıma dayalı, kapasite kısıtlarının ayarlanabilir olması ve bu yöntemle sağlanan otokontrol sistemi sayesinde hatasız ve hızlı veri hazırlayabile yeteneklerinin kullanımı,

PDF Kataloğumuz

MODÜLÜN KAPSAMI

Santral işletim prosedürünün hatasız ve hızlı yapılabilmesine yönelik bir iş zekâsı sistemi içerisinde santraller, UEVÇB’lere (Uzlaştırmaya Esas Veriş Çekiş Birimleri), sayaçlara ait tüm teknik parametreler, PMUM bilgileri esas alınarak kaydedilmektedir.Kaydedilen teknik bilgiler, günlük opresayonlarda kullanılmakta, kullanıcının hatasız veri hazırlamasına rehberlik etmektedir.

01.

KİMLER KULLANABİLİR

SNR+ ile bir çok fonksyonu Türkiye Elektrik Piyasası’nda üretim faaliyetinde bulunan tüm üretim ve otoprodüktör lisansı sahipleri kullanabilirler ayrıca bireysel veya Dengeden Sorumlu Grup sistemi içerisinde kullanabileceklerdir.

02.

Dengeleme Güç Piyasası

Gün Öncesi Piyasası sonuçlarına göre oluşmuş KGÜP değerlerinden EAK’a (Emre Amade Kapasite) kadar kalan kapasitenin, teklif yapısına uygun olarak hazırlanır. Yazılım, teklif girişini kolaylaştırıcı bir çok fonksiyon içermektedir.

03.

PMUM Bildirimleri

Gerek Gün Öncesi Piyasası’na, gerekse de Dengeleme Güç Piyasası’na ait tüm bildirimer ve her türlü veri alış-verişi PMUM’un sağlamış olduğu web servisler aracılığı ile yapılmaktadır,PMUM işlemleri için SMS şifre kullanım ortadan kalkmaktadır.

Gün Öncesi Piyasası İşlemleri

Alış yönlü hareketlere dayalı teminatların hesaplanması,Santrallerin Günlük Üretim Programlarının Hazırlanması : Bir veya birden çok santralin üretim programları hazırlanırken; günlük üretim tahminleri, portföy ikili anlaşmaları ve tüketim tahminleri baz alınarak, optimum alış-satış teklifleri yazılım tarafından otomatik oluşturulmaktadır.

Bir PK (Piyasa Katılımcısı) altına kaydedilmiş her bir santral için, üretim maliyetlerine uygun olarak ayrı ayrı, satış tekliflerinin hazırlanması, (santralin üretim planı baz alınarak, sisteme sunulabilecek kapasitesini aşmaması yazılım tarafından kontrol edilmektedir)Bir veya birden çok santral için hazırlanmış tekliflerin PMUM bildirimlerine uygun olacak biçimde tek bir teklif yapısında konsılide edilebilmesi,

PMUM tarafından gönderilern, kabul edilen tekliflere ait talimatların santrallere yazılım tarafından dağıtılması (yazılımın dağıtım algoritmaları; her bir santral için oluşturulmuş ve konsolidasyona konu teklifleri baz almaktadır),Enterpolasyon uygulamasından doğan fark talimat miktarlarının, santrallerin marjinal maliyetlerine göre doğru dağıtılması,Gün öncesi kapasite sunumuna bağlı olarak, her bir santralin KGÜP’ünün (Kesinleşmiş Günlük Üretim Planları) hesaplanarak, Dengeleme Güç Piyasası işlemlerine hazır hale gelmenin sağlanması,

DGP Tekliflerinin Hazırlanması

Gün Öncesi Piyasası sonuçlarına göre oluşmuş KGÜP değerlerinden EAK’a (Emre Amade Kapasite) kadar kalan kapasitenin, teklif yapısına uygun olarak hazırlanır. Yzılım, teklif girişini kolaylaştırıcı bir çok fonksiyon içermektedir (Örn. DGP’ye sunulan kapasitenin kopyalama yöntemi ile miktar ve fiyat ayarlamalarının seviyeler arasında kontrollü bir şekilde yapılabilmesi)

Sekonder Teklif Girişleri

Sekonder frekans sözleşmesi bulunan santraller için MKÜD ve Sekonder Kapasite teklifleri, DGP teklifleri ekrannda aynı anda hazırlanabilmektedir.Primer Frekans Rezerv girişleri ve Rezerv Devri İşlemleri.

SNR+ ile Enerji Piyasasında Bir Adım Öne Geçin

İLETİŞİM

Analitik Araçlar ve Raporlama

Günlük Verilerin Raporlaması

GÖP ve DGP’nda gerçekleşen sonuçların rapor ve grafiklerinin alınması.

Ön Tanımlı Analizler

Altyapısı SMAYD tarafından hazırlanıp, dönem seçiminin kullanıcıya bırakıldığı yük, fiyat, dengesizlik, sistem yönü, piyasa açıklığı vb. analizler yer almaktadır.

Yük, Denge ve Fiyat Analizleri

Bu bölümde, yük (talep), dengesizlik ve fiyat düzeyleri üç boyutlu ve eşanlı olarak analiz edilebilmektedir. Kullanıcı, yapılan analizleri piyasaya (GÖP, DGP), gece-gündüz-puanta ve ardışık tarih aralığına göre her türlü kombinasyonu oluşturabilecek biçimde özgülleştirebilmektedir. Böylece, tektipleştirilmiş veriler elde edilerek geleceğe yönelik en doğru çıkarımlara ulaşılabilmektedir.

Diğer Analizler

Bu bölümde, Ticari Operasyon kararlarına destek niteliğinde diğer analizler bulunmaktadır. Kullanıcı seçtiği zaman aralığı itibariyle önemli parametreler arasında karşılaştırmalı endeks analizleri, gece-gündüz-puant analizleri, sistem yönü analizleri vs. yapabilmektedir.

Portföy Analiz Raporları

Tüm üretim birimleri için ayrı ayrı performans grafik ve raporları, Kapasite kullanım ve atıl kapasite raporları, Maliyet/fiyat analizi ve ticari kârlılık raporları

Parametrik Raporlar

Bu alt bölümde, Türkiye Elektrik Piyasası’yla ilgili Günlük, Aylık ve Yıllık bazda parametrik analiz raporları sunulmaktadır.Ayrıca, kullanıcı ardışık her türlü tarih aralığı kombinasyonlarını kullanarak otomatik raporlar üretilebilmektedir

Kullanıcı Tanımlı Analizler

Kullanıcı bu alt bölümde bir ya da birden fazla değişkenin miktar, yüzde değişme, maksimum, minimum ve ortalama değerlerinin tablolarını oluşturup, grafiklerini çizdirebilmektedir.

SNR+ Detaylı Özellikleri

SNR+ Hakkında daha detaylı bilgi almak için alt kısımda bulunan bilgilendirmeleri kullanınız