ÜRETİM YAZILIMI ANALİTİK BÖLÜMÜ

Santral Aylık Üretim Değerleri

Santralin aylık üretim değerlerini gösterir. Üretim değerleri şirketin veri tabanından ya da doğrudan üretim sayacından alınacak.

Santral Gün Öncesi Piyasası Satış Hasılatı

Santral üretiminin Gün Öncesi Piyasası’na sattığı enerjiden elde ettiği hasılatı gösterir. Serinin temel verisi saatliktir. GÖP’e sunulan saatlik enerji miktarı ile o saate ait PTF’nin çarpımı, ilgili saate ait satış hasılatını verir. Günlük ve aylık olarak hesaplanırken bu şekilde toplulaştırma yapılır ama PTF’nin günlük ve aylık hesabında ağırlıklı ortalamasının alınması gerekir. Veriler kurumun resmi (PMUM) ya da gayrıresmi (kendi hazırladıkları geçici tablolar) uzlaştırma raporundan alınacaktır.

PDF Kataloğumuz

Sunulan Enerji Miktarı

Gün Öncesi Piyasası’na sunulan enerji miktarlarını gösterir. Serinin temel verisi saatliktir. Veriler kurumun resmi (PMUM) ya da gayrı-resmî (kendi hazırladıkları geçici tablolar) uzlaştırma raporundan alınacaktır.

Günlük Toplam Satışlar

Kurumun spot, GÖP ve DGP piyasalarına yapmış olduğu satışlardan gelen hasılatı ve birim enerji satışının hangi ortalama fiyattan yapıldığını gösterir. Ayrıntılı bilgi için örnek Excel veri tablosuna başvurulabilir.

Piyasalara Göre Günlük Satışlar

Bir önceki analizin tek tek piyasalar temelinde gösterimidir. Her piyasaya ne kadarlık satış yapıldığının aylık olarak karşılaştırılması.

Santral Saatlik Ortalama Üretim Paterni

Santralin seçilen bir tarih aralığı için her bir saate düşen “ortalama” üretim miktarlarını gösterir. Örneğin santral 2012-2013 arası dönemde, saat 01’lerde ortalama 0,72 MW enerji üretmiş. EK olarak, seçilen dönem boyunca geçerli olan “saatlik ortalama üretim değeri” de gösterilmektedir. Santral 2012-2013 dönemi boyunca her saat ortalama 0,84 MW enerji üretmiş.

01.

Kimler Kullanabilir

SNR+ ile bir çok fonksyonu Türkiye Elektrik Piyasası’nda üretim faaliyetinde bulunan tüm üretim ve otoprodüktör lisansı sahipleri kullanabilirler ayrıca bireysel veya Dengeden Sorumlu Grup sistemi içerisinde kullanabileceklerdir.

02.

Dengeleme Güç Piyasası

Gün Öncesi Piyasası sonuçlarına göre oluşmuş KGÜP değerlerinden EAK’a (Emre Amade Kapasite) kadar kalan kapasitenin, teklif yapısına uygun olarak hazırlanır. Yazılım, teklif girişini kolaylaştırıcı bir çok fonksiyon içermektedir.

03.

PMUM Bildirimleri

Gerek Gün Öncesi Piyasası’na, gerekse de Dengeleme Güç Piyasası’na ait tüm bildirimer ve her türlü veri alış-verişi PMUM’un sağlamış olduğu web servisler aracılığı ile yapılmaktadır,PMUM işlemleri için SMS şifre kullanım ortadan kalkmaktadır.

Santral Saatlik Üretim Paterni

Aynı analiz “saatlik toplam üretim” temelinde yapılmış.

Santral Aylık YEKDEM Hasılatı

Santral YEKDEM’e satış yapıyorsa, her saat için satılan miktarı 73 USD ya da bunun TL karşılığıyla çarpıp saatlik hasılatı buluyoruz. Burada ağırlıklı ortalama ile normal ortalama birbirine eşit olduğundan, günlük, aylık vs. analizler ağırlıklı ortalama alınmadan yapılıyor. Ortalama YEKDEM hasılatı ise, ilgili dönem boyunca (analiz frekansına göre) ortalama ne kadar hasılat elde edilmiş onu gösterir. Örneğin ilgili dönem boyunca ayda ortalama 35.000 dolar hasılat yapılmış. Analiz günlük frekansta yapılsaydı, günlük ortalama 1.100 Dolar hasılat yapılmış denecekti.

Aylık Karşılaştırmalı GÖP Hasılatları

Kurumun çeşitli yıllarda yapmış olduğu GÖP satış hasılatlarının karşılaştırmasını veriyor.

Santral Aylık Karşılaştırmalı Net Üretim Değerleri

Santralin aylık üretim değerlerinin yıllara göre karşılaştırmasını gösteriyor.

Piyasalara Göre Günlük Satış Miktarları

Benzer bir grafik.

Türkiye Geneli Analizleri

Anomaliden Arındırılmış Sistem Fiyatları

PTF ve SMF’yi bazı özel günlerdeki değerlerini dışlayarak görüntülüyoruz. Örneğin dini ve resmi bayram günlerini, saatlerin ileri ya da geri alındığı günleri, fiyatların anormal düzeylere çıktığı günleri vs. analizden dışlıyoruz. Grafikte hareketli ortalama gibi analizler de görülüyor. Yazılım bu tür analizler yapabilir hale geldiğinde konuyu yeniden ele alırız.

Aylık Ağırlıklı Ortalama PTF-SMF

PTF ve SMF’nin aylık ağırlıklı ortalamalarını gösteriyor. Ağırlıklı ortalama değerleri alınırken ağırlıklandırma için PTF’de Gün Öncesi İşlem Hacmi, SMF’de DGP İşlem Hacmi değerleri kullanılır.

Aylık Döviz Pariteleri

Çeşitli dövizlerin birbirine olan oranlarını görüntülüyor. EURO/USD, YEN/USD, GBP/USD gibi.

Aylık GÖP, DGP ve EDM Oranları

PMUM günlük verilerinde bu değişkenler var.

SNR+ ile Enerji Piyasasında Bir Adım Öne Geçin

İLETİŞİM

Aylık Gün Öncesi ve Gerçekleşen Tüketim Miktarları

Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda oluşan tüketim miktarlarını gösteriyor. Formüller şöyle: Gün Öncesi Talep = KGÜP + (SAM/2) Gerçekleşen Talep (Sistem Yükü, Gerçek Yük, vs.) = Gün Öncesi Talep + (YAL0 + YAL1 + YAL2) - (YAT0 + YAT1 + YAT2) - Teslim Edilmeyen YAT + Teslim Edilmeyen YAL

Aylık Ortalama Döviz Kurları

Günlük döviz kurları aylık frekanslar için görüntülenir. Aya ait günlük döviz kurlarının toplamının basit ortalaması alınarak Aylık Ortalama Kur bulunur.

Aylık Piyasa Özeti

Her ay için, o aya ait SMF, PTF, Gün Öncesi Talep ve Gerçekleşen Talep değerleri görüntülenir.

Aylık Su Geliri ve DGP Fiyatları

EÜAŞ’tan sağlanacak Aylık Su Gelirleri ile SMF’nin gelişimini gösterir.

Fiyat Aralıkları 01

Seçilen aralıklara denk gelen fiyatların yüzdesini gösterir. Örneğin ilgili tarih aralığındaki PTF’lerin %46,64’ü 101-150 fiyat aralığında gerçekleşmiştir vs.

Fiyat Aralıkları 02

Aynı analizin hem PTF hem de SMF’yi aynı anda içeren versiyonu.

Gün Tipine Göre Ortalama PTF

Her yıl için gün tipine göre ağırlıklı ortalama fiyatları gösterir. Örneğin 2010 yılında tüm pazartesi günlerinin ortalaması 141,32 TL/MW olmuştur.

Gün Sonu Döviz Kurları

Belirli bir gün için saat 17.00 itibariyle gerçekleşmiş döviz kurlarını gösterir.

Gün Tipine Göre Ortalama PTF-SMF

Belirli bir tarih aralığında, gün tipine göre ağırlıklı ortalama PTF ve SMF değerlerini gösterir.

Gün Tipine Göre Ortalama Tüketim

Her yıl için gün tipine göre tüketim ortalamasını gösterir. Örneğin 2001 yılında tüm pazartesi günlerinin ortalama tüketimi 341.933 MW olmuştur.

Günlük Ağır. Ortalama PTF-SMF

Seçilen dönem için PTF ve SMF’nin günlük ağırlıklı ortalamalarını gösterir.

Günlük Ağırlıklı Ortalama PTF Hareketleri

Bir Aylık bir dönemde PTF’nin günlük ağırlıklı ortalama değerlerini gösterir. Grafikteki bant aralığı, PTF’nin geçmişte aynı ayda aldığı en düşük ve en yüksek ağırlıklı ortalama değerlerini gösterir.

Günlük Ağırlıklı Ortalama SMF Hareketleri

Bir Aylık bir dönemde SMF’nin günlük ağırlıklı ortalama değerlerini gösterir. Grafikteki bant aralığı, SMF’nin geçmişte aynı ayda aldığı en düşük ve en yüksek ağırlıklı ortalama değerlerini gösterir.

Günlük Bazda Aylık Finansal Hacim

Toplam finansal hacmin bileşenlerini gösterir. Veriler PMUM’dan alınacak.

Günlük Bazda Aylık Fiziksel Hacim

Toplam fiziksel hacmin bileşenlerini gösterir. Veriler PMUM’dan alınacak.

Günlük Bazda Aylık Fiziksel ve Finansal Hacim

Günlük finansal ve fiziksel hacim değerlerini gösterir. Değişim Rasyosu (churn rate) bu değerlere göre bulunmaktadır.

SNR+ Detaylı Özellikleri

SNR+ Hakkında daha detaylı bilgi almak için alt kısımda bulunan bilgilendirmeleri kullanınız


Günlük Bazda Aylık Gerçekleşen Takas Miktarları

Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen günlük takas miktarları ve günlük takas fiyatlarını (PTF) gösterir. PTF’ler ağırlıklı ortalamadır.

Günlük Bazda Aylık Gerçekleşen Takas ve Karşılanamayan Talep

Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen günlük takas ve karşılanamayan talep miktarları ile günlük takas fiyatlarını (PTF) gösterir. PTF’ler ağırlıklı ortalamadır.

 • Karşılanamayan Arz = Alım Teklif Miktarı – Gerçekleşen Takas
 • Günlük Bazda Aylık Gerçekleşen Takas ve Satılamayan Arz

  Gün Öncesi Piyasası’nda gerçekleşen günlük takas ve satılamayan arz miktarları ile günlük takas fiyatlarını (PTF) gösterir. PTF’ler ağırlıklı ortalamadır.

 • Satılamayan Arz = Satış Teklif Miktarı – Gerçekleşen Takas
 • Günlük Bazda T1-T2-T3 Tüketim Miktarları

  Günlük tüketimlerin T1-T2-T3 dönemlerine ayrıştırılmış durumu.

 • T1 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23
 • T2 = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • T3 = 17, 18, 19, 20, 21
 • Günlük İkili Anlaşma Değişim Rasyoları ve PTF

  Günlük Değişim Rasyoları ve PTF hareketlerini gösterir.

  Günlük Ortalama Döviz Kurları

  Her günün sonunda oluşmuş döviz kurlarını gösterir./p>

  Gün Tipine Göre Ortalama PTF

  İletim Sistemi Kayıp Katsayıları’nı (İSKK) gösterir. Veriler PMUM’dan alınmaktadır.

  İşlem ve Ticaret Hacimleri

  GÖP ve DGP’de gerçekleşmiş İşlem ve Ticaret Hacmi hareketlerini gösterir.

  Mevsim Endeksleri

  Mevsim Endeksleri 01

  Aylık ve 3 Aylık Mevsim Endeksleri gösteriliyor.

 • İlgili Ayın Endeks Değeri = İlgili Ayın Tüketim Değeri / Tüm Yılın Tüketim Ortalaması
 • İlgili Çeyreğin Endeks Değeri = İlgili Çeyreğin Tüketim Değeri / Tüm Yılın Tüketim Ortalaması
 • Mevsim Endeksleri 02

  Yıllara göre karşılaştırmalı olarak 3 Aylık Mevsim Endeksleri gösteriliyor.

  Piyasa Gün Özeti

  DGP ve GÖP için günlük tüketim ve fiyat seviyelerini gösteriyor.

  PTF ve Döviz Kuru Hareketleri

  TL cinsinden PTF ile USD döviz kurunun hareketleri karşılaştırılıyor.

  Saatlere Göre Ortalama PTF

  Yıllara göre günün her bir saati için ortalama PTF değerleri gösteriliyor. Örneğin 2010 yılının tüm saat 12’lerinin ortalama PTF’si 175 TL/MW civarında. Aynı grafik SMF için de yapılacaktır. Burada PTF ve SMF’nin ağırlıklı ortalaması kullanılır.

  Saatlik Bazda Günlük Takas Miktarları ve PTF

  Bir gündeki saatlik takas miktarları ve takas fiyatları (PTF) görüntülenmektedir.

  Sıcaklık ve Türkiye Talebi

  Ortalama hava sıcaklığı ile elektrik tüketimi gösteriliyor.

  SNR+ ile Enerji Piyasasında Bir Adım Öne Geçin

  İLETİŞİM

  Hava Sıcaklıkları

  İllere ya da bölgelere göre hava sıcaklıkları gösteriliyor.

  YEKDEM Fiyatı ve Aylık Ortalama PTF

  YEKDEM’e satış yapan santrallerin satış fiyatı (73 USD/MW) ile GÖP’e satış yapsaydı eline geçecek fiyatın (PTF) karşılaştırması yapılıyor.

  Yıllara Göre Aylık Ağırlıklı Ortalama PTF

  Yıllara göre aylık ağırlıklı ortalama PTF karşılaştırması yapılıyor.

  Yıllara Göre Aylık Ağırlıklı Ortalama SMF

  Yıllara göre aylık ağırlıklı ortalama SMF karşılaştırması yapılıyor.

  Yıllara Göre Aylık Su Gelirleri

  Yıllara göre aylık su gelirleri karşılaştırılıyor.

  Yıllara Göre Aylık Su Gelirleri ve SMF

  Aylık su gelirleri ile SMF hareketleri gösteriliyor.

  Yıllara Göre Aylık İkili Anlaşma Miktarları

  Yıllara göre aylık ikili anlaşma miktarları karşılaştırılıyor./p>

  Yıllara Göre Aylık Türkiye Tüketimi

  Yıllara göre aylık Türkiye elektrik tüketimleri karşılaştırılıyor.