SNR+

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'ne (DUY) tâbi olan, üretim santrallerine sahip piyasa katılımcılarının tüm süreçlerini yöneten, modüler yapıda ve güçlü otokontrol mimariye sahip bir uygulamalar bütünüdür.
Pratik ve Analitik Katkılar
Etkin Risk Yönetimi
Aylık Faaliyetler
Yıllık Faaliyetler (Üretim birimi bazında/Portföy bazlı)

SNR+ Neler Yapar?

SNR+ ile enerji piyasasındaki riskleri minimize edebilir ve karlılık oranlarınızı üst seviyelere taşıyabilirsiniz.

Genel Hatları İle;

Portföye dahil üretim birimlerinin birim bazında bağımsız olarak planlayan,İkili anlaşma yönetimini sözleşme bazında günlük bildirimleri hazırlayan...

Pratik ve Analitik Katkılar

Masaüstü bilgisayardan, tablet kullanımına ve diğer tüm akıllı cihazlar üzerinden kullanılanılabilir.İşlemlerin hızla ve hatasız yapılması için oto kontroller sağlanmıştır...

Etkin Risk Yönetimi

SNR+’ın oluşturduğu kurumsal bellek ile Türkiye elektrik enerjisi havuzun düzenli takibi yoluyla öngörülebilir risklerinin hesaplanması ve daha etkin kurumsal stratejilerin geliştirilebilmesi...

Aylık Faaliyetler

Aylık, Yıllık ve Dönemsel Piyasa Takas Fiyatı Tahminleri, ikili Anlaşma Piyasa Takip Özeti ve ALIM-SATIM yönünde yapılacak ilemler için ALTERNATİF ÖNERİLER sunulması...

Yıllık Faaliyetler

Yıllık kar/zarar projeksiyonu ile gerçekleşme raporu, Üretim santrali bazında kar/zarar tabloları, Portföy karlılık analizleri, Kaynak kullanım raporları, Dengesizlik raporu...

Karar Destek Sistemi

PTF beklentim uygun mu? Müşteri maliyeti nedir? İkili Anlaşma ile Alış / Satış Fiyatımı teyit edebilir miyim? Yeni bir elektrik Alım veya Satım Sözleşmesi yapıyorum doğru bir iş mi? Karlılığım ne olacak?...

SNR+ ın Amacı Nedir?

Elektrik üretim faaliyetlerinin tüm operasyonel va analitik ihtiyaçlarını karşılayarak; günlük operasyonel işlemlerin daha hızlı, güvenli, etkin, ekonomik ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesini sağlamak, Kullanılacak analitik araçlar sayesinde, karar mekanizmalarına doğru ve hizli bilgi aktarma, Riski doğru yöneterek, bir uzlaştırma döneminde gelinen tarihten sonrası için plan revizyonları yapabilme ve uygulayabilme, Yürütülen her türlü işin ve değerlendirmenin, standart bir yapıda, kişiden bağımsız hale getirilerek, kurumsal bir bellek oluşturulması, Dinamik bir tasarıma dayalı, kapasite kısıtlarının ayarlanabilir olması ve bu yöntemle sağlanan otokontrol sistemi sayesinde hatasız ve hızlı veri hazırlayabile yeteneklerinin kullanımı.


Kimler Kullanabilir?

Bu yazılımı Türkiye Elektrik Piyasası’nda üretim faaliyetinde bulunan tüm üretim ve otoprodüktör lisansı sahipleri, bireysel veya Dengeden Sorumlu Grup sistemi içerisinde kullanabileceklerdir.

MODÜLÜN KAPSAMI

Santral işletim prosedürünün hatasız ve hızlı yapılabilmesine yönelik bir iş zekâsı sistemi içerisinde santraller, UEVÇB’lere (Uzlaştırmaya Esas Veriş Çekiş Birimleri), sayaçlara ait tüm teknik parametreler, PMUM bilgileri esas alınarak kaydedilmektedir. Kaydedilen teknik bilgiler, günlük opresayonlarda kullanılmakta, kullanıcının hatasız veri hazırlamasına rehberlik etmektedir.

Gün Öncesi Piyasası İşlemleri

Santrallerin Günlük Üretim Programlarının Hazırlanması günlük üretim tahminleri, portföy ikili anlaşmaları ve tüketim tahminleri.

Güç Piyasası İşmelleri

Dengeleme Güç Piyasası (DGP) Tekliflerinin Hazırlanması, Sekonder Teklif Girişleri, PMUM Bildirimleri.

Aylık Uzlaştırma Tablolarının Hazırlanması ve Kontrolü

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne (DUY) uygun olarak yazılım tarafından detaylı tablolar şeklinde hazırlanmaktadır.

PMUM Bildirimleri

Gerek Gün Öncesi Piyasası’na, gerekse de Dengeleme Güç Piyasası’na ait tüm bildirimer ve her türlü veri alış-verişi.

Günlük Verilerin Raporlaması

GÖP ve DGP’nda gerçekleşen sonuçların rapor ve grafiklerinin alınması.

Ön Tanımlı Analizler

Altyapısı SMAYD tarafından hazırlanıp, dönem seçiminin kullanıcıya bırakıldığı yük, fiyat, dengesizlik, sistem yönü, piyasa açıklığı vb. analizler yer almaktadır.

Yük, Denge ve Fiyat Analizleri

Yük (talep), dengesizlik ve fiyat düzeyleri üç boyutlu ve eşanlı olarak analiz edilebilmektedir.

Diğer Analizler

Bu bölümde, Ticari Operasyon kararlarına destek niteliğinde diğer analizler bulunmaktadır.

Portföy Analiz Raporları

Tüm üretim birimleri için ayrı ayrı performans grafik ve raporları Kapasite kullanım ve atıl kapasite raporları Maliyet/fiyat analizi ve ticari kârlılık raporları

Parametrik Raporlar

Aylık ve Yıllık bazda parametrik analiz raporları sunulmaktadır. Kullanıcı ardışık her türlü tarih aralığı kombinasyonlarını kullanarak otomatik raporlar üretilebilmektedir.

Kullanıcı Tanımlı Analizler

Birden fazla değişkenin miktar, yüzde değişme, maksimum, minimum ve ortalama değerlerinin tablolarını oluşturup, grafiklerini çizdirebilmektedir.

Tahmin

Bu bölüm; bir sonraki 24 saat için yük ve fiyat tahminleri yapmaktadır.

Python

Mongo DB

HTML

CSS

Üretim Yazılımı Analatik Bölümü

KURUMSAL ANALİZLER

  • Santral Aylık Üretim Değerleri
  • Gün Öncesi Piyasası Satış Hasılatı
  • Gün Öncesi Piyasası’na Sunulan Enerji Miktarı
  • Günlük Toplam Satışlar
  • Piyasalara Göre Günlük Satışlar
  • Saatlik Ortalama Üretim Paterni
  • Saatlik Üretim Paterni
  • Aylık YEKDEM Hasılatı
  • Aylık Karşılaştırmalı GÖP Hasılatları
  • Aylık Karşılaştırmalı Net Üretim Değerleri

DETAYLI BİLGİ

SNR+ ile Enerji Piyasasında Bir Adım Öne Geçin

İLETİŞİM